За дома,Икони, покровителства, празници,молитви

Утринна и вечерна молитва

Утринна молитва

Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да ти служа и днес и да свърша работата си както трябва, гдето и да е, и да мога да израсна толкова, колкото трябва. Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти за голямата благодат, която имаш към мен. Аз те познавам, че Си добър, всемилостив и всемъдър. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти за всичко, което ми си дал и си ме научил.

***********************

1.Молитва, за да ни вървят работите добре

Всяка сутрин, като ставате от сън, турете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си: „Господи, искам да Ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си Дух! Амин.“ –Учителят

*******************

Утринна молитва

Господи, чуй рано гласа ми – 
на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам.

*******************

Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. 
Помогни ми да не Те наскърбя с някакъв грях 
и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин!

*****************

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 
Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, 
Съкровище на благата и Подателю на живота, 
дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души. 
Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас. 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове, амин. 
Пресвята Троице помилуй нас. 
Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Aмин!

******************

Господи Иисусе Христе, виж скръбта на сърцето ми и направи с мене чудо за добро!

******************

Господи, дари ми душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. 
Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля. 
През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй.

Каквито и вести да стигнат до мен през деня, 
научи ме да ги приема със спокойна душа и с твърдото убеждение, че всичко това е според Твоята свята воля. 

Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми. При всички непредвидени случаи не позволявай да забравя, че всичко е изпратено от Теб. 

Научи ме да постъпвам правилно и разумно с всеки член на семейството ми, като не смущавам и не огорчавам никого. 

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам, да благодаря и да обичам всички.

Амин!

**********

Станали от сън, падаме пред Тебе, Благий,
и Ти пеем, Силний, ангелската песен:
свят, свят, свят си, Боже,
по молитвите на Богородица помилуй нас.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

От одъра и сън ме дигна, Господи,
просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да Те възпявам, Света Троице:
свят, свят, свят си, Боже,
по молитвите на Богородица помилуй нас.
И сега и винаги и во веки веков.
Амин!

Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго делата ще се открият,
но с страх зовем в полунощ:
свят, свят, свят си, Боже,
по молитвите на Богородица помилуй нас.
Господи, помилуй.

Дойдете да се поколним на Царя, нашия Бог!
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог!
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Вечерна молитва

Вечерна молитва
Помилуй нас, Господи, помилуй нас!
Защото, като не намираме никакво оправдание,
ние грешните като на Владика Ти принасяме тая молитва:
помилуй нас!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин!

Вечерна молитва
Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме.
Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония,
но погледни и сега, като добросърдечен и ни избави от нашите грехове;
защото Ти си наш Бог и ние Твой народ,
всички сме дело на Твоите ръце,
и Твоето име призоваваме.
И сега, и винаги, и во веки веков.
Амин!

Вечерна молитва
Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице,
за да не погинем ние, които на Тебе се надяваме,
но да се избавим чрез Тебе от беди,
защото Ти си спасение за християнския род.
Господи, помилуй!

Вечерна молитва
Господи Боже наш, като благ и Човеколюбец,
прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл.
Дай ми мирен и спокоен сън.
Изпрати Твоя Ангел Пазител да ме закриля и пази от всяко зло,
защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе въздаваме слава —
на Отца и Сина и Светаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Вечерна молитва
Господи Боже наш, в Когото повярвахме и Чието име повече от всяко друго име призоваваме:
като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото ни,
и ни запази от всяко мечтание и тъмни сласти,
възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда.
Дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи,
та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага,
защото си благословен во веки. Амин!

Молитва от за спокоен сън
Боже вечний и Царю на всяко създание,
Който си ме сподобил да достигна до тоя час:
прости ми греховете, що извърших през тоя ден с дело, слово и помисъл,
и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа.
И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън,
та като стана от смиреното си легло,
да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот
и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат.
И ме избави, Господи, от помисли суетни и оскверняващи ме и от лоши пожелания.
Защото Твое е царството и силата и славата,
на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Вечерна молитва към Светия Дух
Господи, Царю небесни, Утешителю, Душе на истината,
смили се и помилуй мене, грешния Твой раб,
прости на мене, недостойния, всичко, с каквото Ти съгреших днес като човек,
и не само като човек, но дори и по-зле от животно.
Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които извърших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие.
Ако в Твоето име се клех или похулих името Ти в мисълта си;
ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих,
ако излъгах или прекомерно спах,
ако беден дойде при мене и го презрях,
ако наскърбих някого, или предизвиках свада, или някого осъдих,
ако изпаднах във високомерие или се разгордях, или се разгневих;
ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави светски мисли, или помислих нещо развратно;
ако преядох, или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво;
ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея;
ако говорих неприлични неща; или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй;
ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням,
защото всички тия неща, дори и по-големи от тях извърших:
Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб.
Разреши, освободи и прости ми като благ и Човеколюбец,
та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян,
и да се поклоня, възпея и прославя пре-честното Твое име заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Вечерна молитва за опрощение от св. Йоан Златоуст
Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага.
Господи, избави ме от вечните мъки.
Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми.
Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменено безчувствие.
Господи, избави ме от всяко изкушение.
Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи.
Господи, аз като човек съгреших, а Ти, като милосърден Бог, ме помилвай, виждайки немощта на душата ми.
Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свято име.
Господи, Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край.
Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало.
Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат.
Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене, грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Амин!
Господи, приеми ме в покаяние.
Господи, не ме изоставяй.
Господи, не допускай да изпадна в беда.
Господи, дай ми добра мисъл.
Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта.
Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове.
Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание.
Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост.
Господи, насади в мене корена на доброто: страха Божий, в сърцето ми.
Господи, удостой ме да Те обичам от всичката си душа и мисъл и във всичко да върша Твоята воля.
Господи, закриляй ме от лоши човеци, и от бесове, и от страсти, и от всякакви други непристойни неща.
Господи, Ти знаеш, че всичко вършиш според Своята блага воля:
нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен во веки. Амин!

Вечерна молитва към Господ
Господи, Иисусе Христе, Сине Божий,
заради Пречистата Твоя Майка и по молитвите на безплътните Твои Ангели,
на Твоя Пророк, Предтеча и Кръстител,
богоречивите апостоли, светлите и добропобедни мъченици,
преподобните и богоносни отци и всички светии,
избави ме от сегашното бесовско угнетение.
О, Господи мой и Творче, Който не искаш смъртта на грешника, но да се обърне и бъде жив: дай и на мене окаяния и недостоен да се обърна.
Изтръгни ме от устата на душегубеца змей, зинал да ме погълне и завлече жив в ада.
Да, Господи мой, утешение мое, Който заради мене окаяния се облече в тленна плът,
изтръгни ме от окаяното ми състояние и дай утеха на злочестата ми душа.
Насади в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди,
да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства.
Понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме!

Вечерна молитва към Света Богородица
Коленича пред Теб, Пречиста Божия Майко, и Ти се моля:
знаеш, Царице, че непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя Син и мой Бог,
и макар много пъти да се кая, в лъжа пред Бога се оказвам,
и пак се кая и треперя: дали не ще ме погуби сега Господ?
Ала подир миг отново извършвам същите грехове.
Като знаеш това, Владичице моя Господарке Богородице,
моля Те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила за добри дела.
Защото знаеш, Владичице моя Богородице, че наистина ненавиждам злите си дела,
и от всичката си мисъл обичам закона на моя Бог: но не зная, Господарке Пречиста,
как онова, което ненавиждам, от него се и увличам, а доброто престъпвам.
Не допускай, Пречиста да се изпълни волята ми, защото тя не е угодна Богу,
но да бъде волята на Твоя Син и мой Бог:
Той да ме спаси, да ме вразуми и да ми даде благодатта на Светия Дух,
та да престана отсега да върша скверни дела,
и занапред да живея по заповедите на Твоя Син,
Комуто подобава всяка слава, чест и владичество,
заедно с Неговия Безначален Отец и с Благия и Животворящ Негов Дух,
сега и винаги и во веки веков. Амин!
Молитва към Ангел Пазител
Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми,
прости ми всичко, каквото днес съгрешик,
и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг,
та с никакъв грях да не прогневя моя Бог.
Но моли се за мене грешния и недостоен раб,
та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица,
на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии! Амин!
Ангеле Христов, хранителю мой святий и покровителю души и тела моего,
вся ми прости, елика согреших во днешний день,
и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя,
да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего;
но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба,
яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы
и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Mолитва към Кръста
Целуни своя кръст, прекръсти с него себе си от глава до нозе, леглото си и цялата си стая, като казваш следната молитва:
Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му
и да бягат от лицето Му, които Го мразят.
Както се дим разнася да изчезнат,
както восък от пламък огнен се топи —
тъй и бесовете да загинат от лицето на ония, които обичат Бога
и се осеняват с кръстното знамение, и с веселие казват:
Радвай се, пречестни и животворящ Кръсте Господен,
който прогонваш бесовете със силата на разпнатия на тебе Господ наш Иисус Христос,
Който слезе в ада, унищожи силата на дявола
и ни дарува тебе, Своя честен Кръст, за прогонване на всеки враг и противник.
О, пречестни и животворящ Кръсте Господен!
Помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии во веки. Амин!
Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой Кръст
и ме запази от всяко зло. Амин!

Завършваща молитва
Облекчи, заличи, прости ни, Боже, нашите прегрешения,
които сме сторили волно или неволно, с думи и с дело,
съзнателно или несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл
— всичко ни прости като благ и човеколюбив.

Молитва преди сън
В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си –
Ти ме благослови, Ти ме помилвай и ми дарувай живот вечен!
Амин!

 

Може да ви хареса ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *