Разчитане на схеми и модели за плетене на две игли

Разчитане на схеми (графики) представени със символи. Схемите за плетене на две игли са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения. Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по …