Защита на личните данни

С каква цел се събират Вашите лични данни!

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. Информацията, която събираме е нужна, за да можем да направим Вашето посещение удобно и ползотворно.

 

Използвайки Вашата информация, ние можем да Ви:

 

помогнем при попълване на поръчка

информираме относно продукти и услуги

да предоставим услуги и поддръжка

известим за нови услуги или други ползи

предоставим персонализирани промоционални оферти

изберем съдържание, което да Ви бъде представено

За да оптимизираме нашите услуги, можем да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, като това ще се случи само ако сте посочили в регистрацията си, че желаете да получавате от нас бюлетин за текущи предложения и нови продукти.

 

Личните данни, предоставени на www.danyart.store в процеса на регистрация, ще бъдат използвани от нас, за да влезем във връзка с Вас и/или да Ви изпратим поръчаните продукти от сайта, както и в случай, че трябва да Ви уведомим за важни промени по Вашата регистрация.

 

При направена поръчка в сайта ние ще предоставим името, адреса и телефона Ви на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС, които са им необходими за доставянето на поръчаните от Вас продукти. С потвърждаване на поръчката, Клиента декларира, че е запознат с Тарифата за доставка на куриерската фирма и е съгласен с условията за ползване на сайта, а поръчаната от него стока е в съответствие със ЗЗЛД и ЗЗП.

 

Екипът на DanyArt не може да бъде държан отговорен за личните данни, които сме предоставили по повод на дейността ни на куриерски фирми и мобилни/телефонни оператори, но Ви уверяваме, че ние няма да предоставяме никаква част от Вашите лични данни на трети лица и организации.

 

С изключение на предвидените тук случаи защита на личните данни, ние няма да разкриваме никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълним нормативно установено задължение/за целите на съдебен процес или за предотвратяване на измама или друго престъпление/, или когато преценим, че това е нужно за защита на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители-клиенти или други лица.

 

Сигурност на личните Ви данни

 

Гарантираме подходящо ниво на защита на личните Ви данни. За тази цел създадохме технология и политики, които защитават личните Ви данни от не оторизиран достъп и неправомерно използване, като ще актуализираме тези мерки при всяко внедряване на нови технологии.