На една кука,Плетива

Разчитане на схеми и модели за плетене на една кука

Разчитане на схеми (графики) представени със символи.

Схемите за плетене на една кука са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения.

Използването на символи значително улеснява описанието и разчета на модела. Всяко символно представяне в графиката отговаря на конкретен начин на плетене. Този тип диаграми се представят винаги от лицевата страна на плетивото.

Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по един, точно определен начин.

Цифрите в диаграмите представляват поредност на редовете, започвайки от основата на плетивото към своя край или от центъра към периферията в случай на окръжности.

Номерата се използват в ляво и ясно, когато плетката се обръща на лицето и обратната страна за всеки ред. Номерата се редуват от ляво и ясно при случаите, когато плетката ще се обърне на лицето и опакова страна за всеки ред. Така те показват и посоката (началото) на плетене за всеки ред.

Макар понякога да се срещат леки разминавания при различните дизайнери.

По-долу е списък със стандартните символи, използвани в схемите за плетене на една кука:

 

Основни символи

 

СимволЗначениеСъкращениеПриложениеИзплитане
Начална бримка (подвижен възел)нбЗа начало на плеткатаКраят на конеца се хваща с едната ръка и конецът се усуква веднъж около показалеца на другата ръка. Куката се промушва през образувалата се халка в посока от върха на пръста към китката и с нея се захваща свободния край на конеца. така захванатият край на конеца се прекарва през халката, за да се образува бримка, която се стяга с двата края на конеца.
Въздушна бримка (синджир бримка) вбЗа започване на плетка Плете се от началната бримка (подвижния възел). Конецът се намята на куката и се издърпва се през началната бримка, която се намира на куката, като по този начин се получава първата въздушна бримка. Пак се намята конецът на куката, издърпва се през първата бримка, която се намира на куката, като по този начин се получава втора бримка над първата. Продължава се по същия начин, докато се получи желаната дължина на синджира изплетен от въздушните бримки.
Залепена бримка збЗа придвижване от една бримка в друга; за завършване на ред при плетене в кръг Боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се прекарва през бримката на синджира или плетката и през бримката, която е на куката.
Нисък пълнеж (стълб/пълнеж без наметка)нпЗа плетене на стегнати и по-плътни плетки; за изгработка на изграчки и аксесоари Боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Получават се две бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през двете бримки на куката едновремено.
Полупълнеж ппЗа плетене на бебешки дрешки; плетивата са стегнати като изплетените с нисък пълнеж, но се усещат по-мекиНамята се, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през трите бримки на куката едновремено.
Висок пълнеж с 1 наметка (стълб с 1 наметка)вп1нЗа по-отворени плетки с високи редове; с тази бримка са плете бързо; за дрехи и аксесоари, може би най-използваната бримка Намята се, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и конецът се изтегля и през останалите две бримки на куката.
Висок пълнеж с 2 наметки (стълб с 2 наметки)вп2нЕдна идея по-висока бримка от тази с една наметка; често се използва в т.нар. дантелени плеткиНамята се два пъти, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Намята се още веднъж и конецът се изтегля през следващите две бримки. Продължава се по същия начин, докато остане само една бримка.
Висок пълнеж с 3 наметки (стълб с 3 наметки)вп3нОще по-висока бримка; използва се по-рядко за постигане на специфичен ефектНамята се три пъти, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Намята се още веднъж и конецът се изтегля през следващите две бримки. Продължава се по същия начин, докато остане само една бримка.

 

Символи за свиване

 

СимволЗначениеСъкращениеПриложениеИзплитане
Свиване на две бримки нисък пълнежсв2нпЗа оформяне на свивка в ред изплетен с нисък пълнеж – от две бримки се получава еднаБоде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Боде се и в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през трите бримки на куката едновремено.
Свиване на три бримки нисък пълнежсв3нпЗа оформяне на по-силно изразена свивка в ред изплетен с нисък пълнеж – от три бримки се получава еднаБоде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Боде се в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Боде се и в следващата (трета) бримка от плетката. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през четирите бримки на куката едновремено.
Свиване на две бримки полупълнежсв2ппЗа оформяне на свивка в ред изплетен с полупълнеж – от две бримки се получава еднаНамята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Отново се намята и се боде в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Получават се пет бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през петте бримки на куката едновремено.
Свиване на три бримки полупълнежсв3ппЗа оформяне на по-силно изразена свивка в ред изплетен с полупълнеж – от три бримки се получава еднаНамята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Отново се намята и се боде в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Трети път се намята и се боде в следващата бримка (трета) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Получават се седем бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през седемте бримки на куката едновремено.
Свиване на две бримки висок пълнеж с 1 наметкасв2вп1нЗа оформяне на свивка в ред изплетен с висок пълнеж с 1 наметка – от две бримки се получава еднаНамята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и се боде в следващата (втора) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през трите бримки на куката едновремено.
Свиване на четири бримки висок пълнеж с 1 наметкасв4вп1нЗа оформяне на още по-силно изразена свивка в ред изплетен с висок пълнеж с 1 наметка – от четири бримки се получава еднаНамята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и се боде в следващата (втора) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се три бримки на куката. Намята се и още веднъж и се боде в следващата (трета) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля пак само през първите две бримки на куката. Намята се и още веднъж и се боде в следващата (четвърта) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля пак само през първите две бримки на куката.Получават се пет бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през петте бримки на куката едновремено.

 

Символи за наддаване на бримки

 

СимволЗначениеСъкращение Приложение Изплитане
Наддаване с една бримка нисък пълнеж2нп от 1 брЗа увеличаване броя на бримките на реда с еднаИзплитат се две бримки нисък пълнеж в една и съща бримка.
Наддаване с една бримка полупълнеж2пп от 1 брЗа увеличаване броя на бримките на реда с еднаИзплитат се две бримки полупълнеж в една и съща бримка.
Наддаване с една бримка висок пълнеж с една наметка2вп1н от 1 брЗа увеличаване броя на бримките на реда с еднаИзплитат се две бримки висок пълнеж с една наметка в една и съща бримка.
Наддаване с две бримки висок пълнеж с една наметка3вп1н от 1 брЗа увеличаване броя на бримките на реда с две или за оформяне на т.нар. мида, лимба или ветрилоИзплитат се три бримки висок пълнеж с една наметка в една и съща бримка.
Изплитане на три високи пълнежа с една наметка в едно пространство или дъга3вп1н в 1 дъгаЗа оформяне на т.нар. мида, ветрило или лимбаИзплитат се три бримки висок пълнеж с една наметка в едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки.
Изплитане на четири високи пълнежа с една наметка в една бримка4вп1н в 1 дъгаЗа оформяне на т.нар. мида, ветрило или лимбаИзплитат се четири бримки висок пълнеж с една наметка в една бримка.
Изплитане на пет високи пълнежа с една наметка в една бримка5вп1н в 1 дъгаЗа оформяне на т.нар. мида, ветрило или лимбаИзплитат се пет бримки висок пълнеж с една наметка в едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки.
Изплитане на четири високи пълнежа с една наметка в една бримка, разделени по средата с въздушна бримка2вп1н + 1вб + 2вп1н в 1 дъгаЗа оформяне на т.нар. мотивИзплитат се две бримки висок пълнеж с една наметка в една бримка, едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки; изплита се една въздушна бримка; изплитат се още две бримки висок пълнеж с една наметка на същото място.
Изплитане на шест високи пълнежа с една наметка в една бримка, разделени по средата с две въздушни бримка3вп1н + 1вб + 3вп1н в 1 дъгаЗа оформяне на т.нар. мотивИзплитат се три бримки висок пълнеж с една наметка в една бримка, едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки; изплитат се две въздушни бримки; изплитат се още три бримки висок пълнеж с една наметка на същото място.

 

Специални символи

 

СимволЗначениеСъкращениеПриложениеИзплитане
Плете се само в задната част на бримкатаз.частЗа получаване на релеф или при специални плеткиПлете се само в задната част на бримката.
Плете се само в предната част на бримкатап.частЗа получаване на релеф или при специални плеткиПлете се само в задната част на бримката.
Рачешка стъпкарач.ст.За ефектно завършване на плетиво. Получава се обемен и красив ръб.Плете се нисък пълнеж, но от ляво надясно, т.е. след като се изплете първия нисък пълнеж, за следващия се боде в бримката отдясно, а не отляво, както по принцип е движението при плетене на една кука.
ПикопикоЗа ефектно завършване на плетиво или за по-специални плетки.Изплитат се три въздушни бримки и първата се прави залепена бримка в първата от трите. Получава се малка пъпчица.
Отворено пикоотв.пикоЗа ефектно завършване на плетиво или за по-специални плетки.Изплитат се три въздушни бримки и се продълава със следващата бримка по схемата без да се прави залепена бримка, като при обикновното пико.
Нисък пълнеж изплетен отпред в стълба на долния реднп изпл. отпр.За оформяне на релефни или еластични плетки.Плете се нисък пълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и пред плетивото.
Нисък пълнеж изплетен отпред в стълба на долния реднп изпл. отз.За оформяне на релефни или еластични плетки.Плете се нисък пълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и зад плетивото.
Полупълнеж изплетен отпред в стълба на долния редпп изпл. отпр.За оформяне на релефни или еластични плетки.Плете се полупълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и пред плетивото.
Полупълнеж изплетен отпред в стълба на долния редпп изпл. отз.За оформяне на релефни или еластични плетки.Плете се полупълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и зад плетивото.
Висок пълнеж с една наметка изплетен отпред в стълба на долния редвп1н изпл. отпр.За оформяне на релефни или еластични плетки.Плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и пред плетивото.
Висок пълнеж с една наметка изплетен отпред в стълба на долния редвп1н изпл. отз.За оформяне на релефни или еластични плетки.Плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и зад плетивото.
КюлчекюлчеЗа оформяне на много ефектни и релефни плетки. силно текстуриран и отличен за декоративни детайли.Плете се по същия начин като нисък пълнеж, с тази разлика, че след преди да промушим куката през бримката, в която ще плетем, конецът се усуква 10 пъти около най-широката част на куката. След това намятаме и изплитаме през всички бримки.
Два високи пълнежа с една наметка изплетени в една бримка2вп1н в 1 бр. изпл. като един За постигане на релеф.Намята се, боде се в бримката, намята се пак и се изтегля конеца. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се две бримки на куката. Намята се и се боде в същата бримка. Пак се намята и конеца се изтегля. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се три бримки на куката. Намята се и конеца се изтегля през трите бримки едновремено. Получава се една бримка на куката.
Три високи пълнежа с една наметка изплетени в една бримка3вп1н в 1 бр. изпл. като единЗа постигане на релеф.Намята се, боде се в бримката, намята се пак и се изтегля конеца. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се две бримки на куката. Намята се и се боде в същата бримка. Пак се намята и конеца се изтегля. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се три бримки на куката. Намята се и се боде в същата бримка. Пак се намята и конеца се изтегля. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конеца се изтегля през четирите бримки едновремено. Получава се една бримка на куката.
БобчебобчеЗа постигане на релеф.По същия начин като при плетенето на два или три високи пълнежа с една наметка изплетени в една бримка, само че се правят 5 високи пълнежа в същата бримка и се изплитат като един.
ТопчетопчеЗа постигане на релеф.Намята се, боде се в бримката, намята се пак и се изтегля конеца. Това се повтаря още 2 пъти. Намята се и се изплитат всички бримки на куката едновремено. Остава една бримка на куката. Освен с три последователни намятане, промушване, пак намятане и изтеляне на конеца, топчетата могат да бъдат и с 4 или 5 повторения. След това всички се завършват с едно последно намятане и изплитане на всички бримки от куката едновремено.

или
ПуканкапуканкаЗа постигане на релеф.Пуканките се правят като 4 или 5 високи пълнежа с една наметка се изплитат в една бримка. След това куката се освобождава, промушва се в първия висок пълнеж от пуканката, с нея се захваща последната бримка, която стои свободна и се промушва през последната, която е на куката в този момент. Получава се една бримка на куката и много силно изразе релеф.
Кръстосани два високи пълнежа с една наметкакръст. 2вп1нЗа имитация на плетениците при плетене на две иглиПлетат се два високи пълнежа с една наметка, като разликата е, че първо се прескача една бримка и се плете в следващата. След това се плете в прескочената бримка.
Кръстосани два високи пълнежа с две наметкикръст. 2вп2нЗа имитация на плетениците при плетене на две иглиПлетат се два високи пълнежа с две наметки, като разликата е, че първо се прескача една бримка и се плете в следващата. След това се плете в прескочената бримка.
Кръстосани три високи пълнежа с две наметки налявокръст. 2вп1н с 2н налявоЗа имитация на плетениците при плетене на две иглиПлетат се три високи пълнежа с една наметка, като разликата е, че първо се прескачат две бримка и се плете в следващата. След това се плетат една по една и прескочените бримки.
Кръстосани три високи пълнежа с една наметка налявокръст. 2вп1н с 1н налявоЗа имитация на плетениците при плетене на две иглиПлетат се два високи пълнежа с една наметка, като разликата е, че първо се прескача една бримка и се плете в следващите две. След това се плете в прескочената бримка.

 

Разчитане на модели с инструкции и съкращения

 

Английски езикБългарски език
approxapproximatelyприблприблизително
begbegin/beginningнач.започване/начало
betbetweenмеждумежду
blback loopз.частзадна част на бримката
bobobbleбобчебобче
bpback postизпл. отз.стълб изплетен отзад
bpdcback post double crochetвп1н изпл. отз.висок пълнеж с една наметка, изплетен отзад в стълба на долния ред
bpscback post single crochetнп изпл. отз.нисък пълнеж, изплетен отзад в стълба на долния ред
chchainвб/синдж.въздушна (синджир) бримка
ch-…space between stitches, e.g. ch-1 spaceдъгадъга образувана … на брой въздушни бримки
clclusterклъстърклъстър
contcontinueпрод.продължете
dcdouble crochetвп1нвисок пълнеж с 1 наметка
dc2togdouble crochet 2 stitches together2 вп1н изпл. заедно2 високи пълнежа с 1 наметка, изплетени заедно
decdecreaseнам.намаляване, стесняване
flfront loopпр. частпредна част на бримката
follfollow следв.следвайте
fpfront postизпл. отпр.стълб изплетен отпред
fpdcfront post double crochetвп1н изпл. отпр.висок пълнеж с една наметка, изплетен отпред в стълба на долния ред
fpscfront post single crochetнп изпл. отпр. нисък пълнеж, изплетен отпред в стълба на долния ред
hdchalf double crochetппполупълнеж
incincreaseдоб.увеличаване, добавяне
lploopгорната част от бримката, в която нормално се вкарва куката, за да се изплете
mcmain colorосновен цвят
oppoppositeобр.обратно/обратна страна
ppicotпикопико
pattpatternсх.схема/модел
pcpopcornпуканкапуканка
pmplace makerп.марк.поставете маркер
prevpreviousпред.предишен
puffpuff stitchтопчетопче
remremainingост.оставащ/и
reprepeatповт.повтаряне
rev screverse single crochetрач. ст.рачешка стъпка
rndroundредред (при плетене в кръг)
rsright sideлиц.лицева страна
scsingle crochetнпнисък пълнеж
sc2togsingle crochet 2 stittches together2 нп изпл. заед.два ниски пълнежа, изплетени заедно
skskipпреск.прескачане
sl stslip stitchзбзалепена бримка
spspaceразст.разстояние
ststitchбр.бримка
tblthrough back loopпрез з.част на бр.през задната част на бримката
tchturning chainкр.бр.крайна бримка на реда
tfltrhough front loopпрез пр.ч. на бр.през предната част на бримката
togtogetherзаед.заедно
trtripple crochetвп2нвисок пълнеж с 2 наметки
wswrong sideоп.опакова страна
yoyarn overнам.намятане, наметка
[..]work instructions in brackets as many times as directed [..]инструкциите в скобите се повтарят, колкото пъти е указано
*…*work instructions in brackets as many times as directed*…*инструкциите между звездичките се повтарят, колкото пъти е указано

 

Приятно плетене!

 

 

 

Може да ви хареса ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *