За дома,Икони, покровителства, празници,молитви

Молитви за покаяние и прошка

1.Молитва за покаяние

Господи, понасяше ме през всичките тези години с греховете ми, и въпреки това се смили над мен.

заблуждавах се по всякакъв начин, но сега няма вече да прегрешавам; онеправдах Те и бях несправедлив; няма вече да го правя; отказвам се от греха, отказвам се от Дявола, отказвам се от нечестивостта, която опетнява душата ми; освободи душата ми от всичко, което е против Святостта Ти;

умолявам Те, Господи, да ме избавиш от всякакво зло; ела, Иисус, сега, ела сега и обитавай в сърцето ми;

прости ми, Господи, и позволи ми да си почина в Теб, защото ти си Щитът ми, Освободителят ми и Светлината ми и на Теб се доверявам;

от днес ще Те благославям, Господи, навеки;

отричам се от злото и от всякакви други богове и идоли, защото Ти си Всевишният над света, и се извисяваш безотвъден над всички други богове;

с мощната Си ръка, пази ме от лошо здраве, пази ме от плен, пази ме от мъка и разгроми врага ми Дявола; ела ми бързо на помощ, о, Спасителю!

Амин.

2.Молитва за покаяние

Милостиви Господи Иисусе Христе, чрез Твоята жертва стана възможно спасението на праведниците, а чрез Твоята жертва и покаянието стана възможно спасението и на нас грешниците. То е велик дар, израз на безкрайната Твоя милост към грешните човеци. Да милуваш грешника е божествена способност, към която трябва и ние човеците да се стремим, без да накърняваме правдата, за да се богоуподобим.

Без покаянието аз никога не бих могла да се завърна при Тебе и Ти никога не би ме приел. То е моят сигурен път към Тебе, Господи. Затова Те моля да ми помогнеш да го извървя до край. Затова Те моля и днес да простиш моите волни и неволни прегрешения, извършени с дело, слово или мисъл. И Те моля, Господи, да вляза в Царството небесно през вратите на покаянието, за да бъда заедно с Теб във вечността, Комуто заедно с Бог Отец и Бог Свети Дух отдавам слава, чест, благодарение и поклонение. Амин!

Молитва за прошка

1.Лична покайна молитва

Господи Исусе, покайвам се за всички грехове, волно и неволно извършени от мен с помисли, думи и дела, за които сега си спомням и разпознавам. Признавам ги пред Теб и ги изповядвам искрено. Аз се отричам от тях и ги оставям. Нека твоите ангели ме подкрепят в този труден момент на изпитание.

Моля Те, помогни ми да видя и различа греховете, които не си спомням или не възприемам като грях, за да се покая също и за тях, да ги отрека и да ги оставя, та да продължавам да се надявам на твоето милостиво отношение към мен.

Моля Те, Господи, прости ми за всичко, което съм извършил до момента под влиянието на сатана и неговите демони. Отърси съвестта ми от вината, която ме терзае ден и нощ. Очисти ме от демонската мръсотия в душата и тялото ми, за да не съгрешавам повече. 

Ти си чудесен, Господи Исусе, благодаря Ти!
И сега, приемайки твоята прошка, Те моля, Помазанико:
Дари ме с твоята любов, мир и радост!
Нека живея под Божията благодат!
Нека Святия Дух ме води в делата ми!
Нека бъда свят, защото Ти си свят!

Слава на Всемогъщия Бог, сега и завинаги, Амин.

2.Обща покайна молитва

В присъствието на Всемогъщия Бог и Божиите ангели, ние вярващите в Господ Исус, прощаваме на всички хора, които някога са ни наранили чрез думи, дела и мисъл, съзнателно или несъзнателно. Прощаваме ви. Бъдете простени и от Сина. Живейте в мир и любов. И Бог да ви благослови! Нека причинената от тях обида вече не ни засяга, защото сърцата ни се изпълват с Божията любов чрез Святия Дух. Ние изхвърляме нашата злоба, гняв, омраза и жажда за отмъщение, които сме изпитвали към тях досега заради болката, която са ни причинили. Молим Всемогъщия Бог да ни очисти от всичко това. Благодарим ти, Отче!

***

Ние молим Всемогъщия Бог да ни прости за всички хора, които някога по един или друг начин сме наранили и наскърбили чрез думи, дела и мисъл, съзнателно или несъзнателно; за всички случаи, когато сме допринесли волно или неволно за ограбването и съсипването живота на хората във физически, емоционален и духовен аспект. В дълбоко смирение измолваме прошка от тези, които сме наранили. Ние искрено съжаляваме, покайваме се и се отвръщаме от всичко това. Молим Всемогъщия Бог да ги очисти от тяхната злоба, гняв, омраза и жажда за отмъщение, които те изпитват към нас заради болката, която сме им причинили. Нека чрез Святия Дух сърцата им бъдат изпълнени с Божията любов!

Слава на Всемогъщия Бог, сега, винаги и до вечни времена! Амин!

3.Молитва за прошка

Най-вече от Господ искам прошка
за сторените от мене грехове.
Като блуден син, Боже приеми ме,
и моля Те, на грешната прости!

Искам прошка и от всеки ближен,
който аз неволно съм наранила.
Нека няма днес от мен обиден!
И аз на всички съм простила!

Простим ли, Бог ще ни прости
и ще очисти окаяните ни души!
Със Своите блага ще ни дари
и Своето Царство ще ни яви!

4.Кратка молитва:

Боже, благодарим Ти за Исус Христос, Който умря за нашите грехове. Прости ни греховете и ни изчисти от всяка неправда. Амин!

 

 

Може да ви хареса ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *