За дома,Икони, покровителства, празници,молитви

Молитви за покойниците

1.Молитва за покойниците

Боже на духовете и на всяка плът, 
Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят!

Сам Ти, Господи, упокой душата на починалите Твои раби (… …)* 
в място светло, в място злачно, в място прохладно, 
където няма никаква болка, скръб и въздишка.

Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, 
тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши.

Един Ти, Господи, си без грях: 
Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, 
и затова на Тебе отдаваме слава с безначалния Твой Отец и пресвятия, благ и животворящ Твой Дух, 
сега и всякога и във вечни векове. Поклон. 
Амин!

2.Молитви за покойни родители или сродници

Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (… …) и всички сродници по плът, 
и им прости всички волни и неволни прегрешения, като им даруваш небесното царство, дял в Твоите вечни блага 
и насладата на Твоя безкраен и блажен живот. Поклон.

Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, 
и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице, 
а нас помилуй, като благ и Човеколюбец. 
    Амин. Поклон.

Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, 
отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение, 
и направи вечна тяхната памет.

Може да ви хареса ...

Оставете коментар