За дома,Икони, покровителства, празници,молитви

Как се подарява икона

Иконите са свещени предмети. Тоест при подаряваните им, няма как да се подхожда като при обикновен подарък макар поводът да е светски празник. Има си няколко правила, които трябва да спазите именно от почитание към самата икона и към образа, който тя носи.

 

Първо подаряването на православни икони не е забранено от църквата. Още повече, когато се избере за подарък за дете и на неговата кръщенка, може да се избере името на светеца, на който е кръстено самото дете. Това е добър случай за подарък на икона, защото от момента на кръщенката започва пътешествието на личността в неговите отношения с Бог. Някои хора решават да се кръстят втори път в живота си, когато са вече съзнателни, а това също е добър повод за подарък за икона.

 

Икона се подарява според повода и празника, според това, което е изобразено на иконата и как се отнася към човека, на който ще се подари. Затова трябва да познавате човека и да познавате неговите нагласи спрямо християнската религия. Когато поводът е кръщенка, може да се търси икона с името на светеца, когато е икона за дома – може да се потърси икона с Архангел Михаил. Иисус Христос и Богородица също се подаряват при специални случаи, като подаракът е християнски в самата си същност, за да подчертае, че хората изповядват Христовата вяра.

 

Когато подарявате икона, не е задължително тя да е осветена. Това трябва да оставите в ръцете на новите собственици, които имат право на този избор.

 

Иначе, иконата трябва да се опакова така, че да няма никаква възможност преди направата на подаръка, нейната цялост да бъде нарушена. Иконата не трябва да бъде опакована с панделки и бележки с надписи. Едно е придвижването на иконата до клиента, който я закупува; процедура, която протича, при строги правила, друго е когато вече предстои иконата да бъде подарена. Подаряващият трябва да е внимателен и да не излага иконата на рискове, да не я окичва с неща, които не са присъщи за свещени предмети.

 

Желателно е да се подарява икона в семейство или на човек, който ще може да я оцени и да я разбере като свещен предмет. Да може да възприеме къде да я постави вкъщи и да изпълни всички предписания, така че иконата да бъде почетена и самата тя да връща тази благодат в семейството.

Може да ви хареса ...

Оставете коментар