На две куки,Плетива

Разчитане на схеми и модели за плетене на две игли

Разчитане на схеми (графики) представени със символи.

Схемите за плетене на две игли са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения.

Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по един, точно определен начин.

Макар понякога да се срещат леки разминавания при различните дизайнери, в таблицата по-долу са изброени стандартните символи използвани в схемите за плетене на две игли.

Основни символи


1

 

– лицева бримка (л.бр.) – основна бримка в плетенето на две игли – получава се гладка страна от лицевата част и релефна от опаковата (огледална на опаковата бримка) Плете се лицева бримка от лицевата страна и опакова бримка от опаковата страна на плетката.

 

 


2

 

– опакова бримка (о.бр.) основна бримка в плетенето на две игли – получава се релефна страна от лицевата част и гладка от опаковата (огледална на лицевата бримка) Плете се опакова бримка от лицевата страна и лицева бримка от опаковата страна на плетката.

 


3

 

– изпусната бримка (изп. бр.) при по-сложни плетки и специфичен ефект, който се получава – например, оформяне на цветя между редовете Бримката се изпуска от иглата и се оставя да се разплете.

 


4

– лицева превита бримка (л.прев.бр.) с тази бримка се плете близка на лицевата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Лицева бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита лицева бримка.

 


5– опакова превита бримка (о.прев.бр.) с тази бримка се плете близка на опаковата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Опакова бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита опакова бримка.

 

 


6

 

– лицева бримка изплетена отпред и отзад (л.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).

 

 


7

 

– две лицеви бримки изплетени заедно (2 л.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с една Две лицеви бримки се изплитат заедно като една.

 

 

 


8

 

– две опакови бримки изплетени заедно (2 о.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с една Две опакови бримки се изплитат заедно като една.

 

 


 

9

 

– три лицеви бримки изплетени заедно (3 л.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с две. Три лицеви бримки се изплитат заедно като една.

 

 


 

10

 

– три опакови бримки изплетени заедно (3 о.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с две. Три опакови бримки се изплитат заедно като една.

 

 

 


 

11

 

– наддаване с една бримка (надд. 1 бр.) за увеличаване броя на бримките с една. С помощта на дясната игла се повдига конеца между последната изплетена бримка на дясната игла и тази, която следва да се изплете от лявата; след това този конец се поставя на лявата игла и се изплита като лицева бримка.

 

 


12

 

– прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат лицево през задната част (прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. лиц. през задната част) за намаляване броя на бримките с една. Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно лицево през задната част на двете бримки.

 


 

13

 

– прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат опаково през задната част (прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. оп. през задната част) за намаляване броя на бримките с една Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно опаково през задната част на двете бримки.

 


 

14

 

– прехвърля се една бримка с преждата пред плетивото (прехв. 1 бр. с преждата отпред) за прехвърляне на бримки без да се изплитат. Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи пред лявата игла.

 

 


 

15

 

– прехвърля се една бримка с преждата зад плетивото (прехв. 1 бр. с преждата отзад) за прехвърляне на бримки без да се изплитат. Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи зад лявата игла.

 

 


 

16

 

– намятане (нам.) най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една Преждата се намята над иглата.

 

 


17

 

– опакова бримка изплетена отпред и отзад (о.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване броя на бримките с една. Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).

 

 


Символи за наддаване


1

намятане (нам.) най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една. Преждата се намята над иглата.

 

 


 

2

наддаване с една лицева бримка в ляво (надд. 1 бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево през задната част.

 

 


 

3

 

 

– наддаване с една опакова бримка в ляво (надд. 1 о.бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опакова през задната част.

 


4

 

– наддаване с една лицева бримка в дясно (надд. 1 бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево.

 

 


5

 

– наддаване с една опакова бримка в дясно (надд. 1 о.бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опаково.

 


6

 

– наддаване с една изтеглена лицева бримка в ляво (надд. с 1 изтеглена л.бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: бримката се изплита лицева; с лявата игла се захваща лявата част на бримката под току що изплетената бримка (в посока от ляво на дясно без да се усуква); новата бримка се изплита лицева.

 

 


 

7

 

 

– наддаване с една изтеглена опакова бримка в ляво (надд. с 1 изтеглена о.бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една. От опаковата страна: бримката се изплита опакова; с лявата игла се захваща в посока отдолу нагоре бримката под току що изплетената бримка ; новата бримка се изплита опакова.

 

 


 

8

 

– наддаване с една изтеглена лицева бримка в дясно (надд. с 1 изтеглена л.бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една. От лицевата страна: с дясната игла се захваща дясната част на бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока от дясно на ляво, без да се усуква); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита лицева; следващата се плете лицева.

 


 

9

 

– наддаване с една изтеглена опакова бримка в дясно (надд. с 1 изтеглена о.бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една. От опаковата страна: с дясната игла се захваща бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока отдолу нагоре); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита опакова; следващата се плете опакова.

 

 


 

10

 

 

– наддаване с две бримки централно (надд. с 2 бр. централно) за увеличаване на броя на бримките с две. Изплита се една лицева бримка през задната част на бримката и една лицева бримка през същата бримка, само че в предната част (стандартна лицева); с лявата игла се прави нова бримка, като се взима конеца свързващ двете нови; новата бримка се изплита лицева.

 

 


 

11

 

 

– опакова бримка, изплетена отпред и отзад (о.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване на броя на бримките с една. Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).

 

 


12

 

 

– наддаване – от една лицева бримка се изплитат четири (надд. от 1 л.бр. да станат 4 л.бр.) за увеличаване на броя на бримките с три. От една лицева бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.

 

 


 

13

 

 

– наддаване – от една опакова бримка се изплитат четири (надд. от 1 о.бр. да станат 4 о.бр.) за увеличаване на броя на бримките с три. От една опакова бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една опакова бримка, една лицева бримка и още една опакова бримка.

 


 

14

 

 

– наддаване – от една лицев бримка се изплитат една лицева, една наметка, една лицева (надд. от 1 л.бр. се изпл. 1 л.бр., 1 нам., 1 л.бр.) за увеличаване на броя на бримките с две. От една лицева бримка се изплита една лицева бримка, прави се една наметка и се изплита още една лицева бримка.

 


15

 

 

– лицева бримка, изплетена отпред и отзад (л.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване на броя на бримките с една. Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).

 


Символи за свиване

 


1

 

-свиване с две лицеви бримки централно (св. 2 л.бр. централно) за намаляване на броя на бримките с две. Една бримка се прехвърля все едно ще се плете опакова; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете бримки се връщат на лявата игла; прехвърлят се на дясната все едно ще се плетат лицево; следващата бримка се изплита лицева и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.

 


 

2

 

 

– свиване с две опакови бримки централно св. 2 о.бр. централно за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; дясната игла се промушва отляво надясно през задната им част и се прехвърлят отново на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.

 

 


 

3

 

 

– свиване с две опакови бримки централно превити (св. 2 о.бр. превити централно) за намаляване на броя на бримките с две. Дясната игла се промушва отляво надясно през задната част на следващите бримки и едновременно се прехвърлят на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.

 


 

4

 

 

 

– две лицеви бримки изплетени заедно (2 л.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Две бримки се изплитат заедно лицево.

 

 

 


 

5

 

 

 

– три лицеви бримки изплетени заедно (3 л.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Три бримки се изплитат заедно лицево.

 

 

 

 


 

6

 

 

– две лицеви бримки изплетени заедно превити (2 л.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Една бримка се прехвърля опаково върху дясната игла; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно лицево.

 

 


7

 

 

– три лицеви бримки изплетени заедно превити  (3 л.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Две бримки се прехвърлят на дяясната игла все едно ще се изплитат опаково; следващата се прехвърля като превита лицева (взима се през задната част, в посока от дясно наляво); и трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите се изплитат заедно като лицева бримка.

 

 


 

8

 

 

 

– две опакови бримки изплетени заедно (2 о.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Две бримки се изплитат заедно опаково.

 

 


 

9

 

 

– две опакови бримки изплетени заедно превити (2 о.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърля се по същия начин още една; двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете бримки се изплитат заедно опаково.

 

 

 


 

10

 

 

 

– три опакови бримки изплетени заедно (3 о.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Три бримки се изплитат заедно опаково.

 

 

 

 


11

 

 

– три опакови бримки изплетени заедно превити (3 о.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърлят се по същия начин още две бримки, една по една; трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите бримки се изплитат заедно опаково.

 

 

 


 

12

 

 

– 1 бримка се прехвърля като лицева; 2 бримки се изплитат заедно; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка (1 бр. се прехв. като лицева; 2 бр. се изпл. заедно; прехв. бр. се премятат през л.бр.) за намаляване на броя на бримките с две. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; следващите две бримки се изплитат заедно лицево; прехвърлената бримка се премята над новата.

 

 


13

 

 

– 2 бримки се прехвърлят заедно лицево; изплита се 1 лицева бримка; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка (2 бр. се прехв. заедно лицево; 1 л.бр.; прехв. бр. се премятат през л.бр.) за намаляване на броя на бримките с две. Две бримки се прехвърлят заедно все едно ще се плетат лицево; една бримка се изплита лицева; двете прехвърлени бримки се премятат през лицевата.

 

 


14

 

– две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити лицеви (2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити лицеви) за намаляване на броя на бримките с една. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; лявата игла се промушва отляво на дясно през предната част на двете бримки и те се изплитат заедно през задната част (като превита).

 

 


 

15

 

– две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови (2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови) за намаляване на броя на бримките с една.Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; двете бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно през задната част като опакови (като дясната игла се промушва от ляво надясно).

 


 

16

 

 

– три бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови (3 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови) за намаляване на броя на бримките с две .Три бримки се прехвърлят една по една на дясната игла все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; трите се изплитат заедно през задната част, като дясната игла се промушва отляво надясно.

 


 

Символи за плетеници (осморки)


 

1

 

 

 

– две лицеви бримки кръстосани наляво (2 л.бр. кръстосани наляво) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.

 

 


 

2

 

 

 

– две лицеви бримки кръстосани надясно (2 л.бр. кръстосани надясно) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.

 

 

 


 

3

 

 

 

 

– 1 опакова бримка и 1 лицева бримка кръстосани надясно (1 о.бр. и 1 л.бр. кръстосани надясно) за плетене на осморки. И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита лицева

 

 

 

 


 

4

 

 

 

 

– 1 лицева бримка и 1 опакова бримка кръстосани надясно (1 л.бр. и 1 б.бр. кръстосани надясно) за плетене на осморки. И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита опакова.

 

 

 

 


 

5

– 2 лицеви бримки кръстосани наляво превити (2 л.бр. кръстосани наляво превити) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.

 

 


 

6

 

 

 

– 2 лицеви бримки кръстосани надясно превити (2 л.бр. кръстосани надясно превити) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.

 

 


 

Приятно плетене!

 

 

 

 

Може да ви хареса ...

Оставете коментар